За нас

Адвокатска кантора „Владимирова-Якимова” е създадена през 1993 г. от адвокатите Малина Владимирова и Мариана Якимова при условията на равнопоставено партньорство.

Кантората е специализирана в даване на консултации и извършване на процесуално представителство по облигационно, вещно, търговско, данъчно, трудово, административно, семейно, интелектуално и конкурентно право.

Можем да сме в помощ на клиентите в проучване на недвижими имоти и изготвяне на договори и нотариални актове, извършваме комплексно абонаментно обслужване на фирми. Имаме богат опит в областта на строителството, в осигуряване на правната защита по административни преписки пред ДНСК, ДАГ и общинската администрация.

В практиката си сме консултирали и представлявали в съд, арбитраж и Комисията за защита на конкуренцията водещи фирми в областта на строителството, енергетиката, търговията, фармацията, инвестиционното посредничество, сделки с благородни метали, производството на дамски чанти и кожени аксесоари и други.

Работните езици, които използваме са български, руски и английски език.

Личният контакт и доверие между адвокат и клиент при решаването на казусите е от особено значение в нашата кантора.

В случай на необходимост можем да формираме и по-широк кръг от юристи и експерти. Работим съвместно с адвокатските кантори: „Маноилов, Даскалова и Николова”, „Анжела Асенова“ и „Мария Даскаловa”.