Екип

Малина Владимирова

Съдружник, адвокат

Мариана Якимова

Съдружник, адвокат

Милена Якимова

Адвокат

Мария Тодорова

Правен консултант

Владислав Владимиров

Офис мениджър