Мария Тодорова

Образование
Магистър по право, Юридически факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски“
(1999)
Магистър по право, Колумбийски университет, Ню Йорк,САЩ
(2010)

Кариера
Съдебен кандидат, Софийски градски съд
(2000)
Юрисконсулт, Български институт за правно развитие
(2001-2005)
Юрист към НИС, Софийски университет “Свети Климент Охридски“
(2005-2008)
Стажант в Генерална дирекция „Конкуренция“, Европейска комисия
(2009)
Юрист в адвокатска кантора „Holland and Knight“
(2010)
Правен консултант в адвокатска кантора „Якимова и Владимирова“
(2011)

Чужди езици
Английски, френски, руски и испански език

Контакти
maria.todorova@vy-law.com