Милена Якимова

Образование
Магистър по право на Европейския съюз, Колеж на Европа,Брюж
(2007)
Магистър по международно право, Университет Робърт Шуман,Страсбург
(2006)
Oблигационно и търговско право, Лондонско училище по икономика и политически науки
(2005)
Бакалавър по търговско право, Университет Робърт Шуман,Страсбург
(2002- 2004)

Кариера
Адвокат в адвокатска кантора Arnold & Porter LLP,Брюксел
(2011-2012)
Експерт-юрист в Комисия за защита на конкуренцията,София
(2009-2011)
Адвокат в адвокатска кантора Shearman & Sterling LLP,Брюксел
(2007-2008)
Стажант в Генерална дирекция „Конкуренция“, отдел „Държавни помощи“ Европейска комисия
(2007)

Чужди езици
Английски и френски език

Контакти
milena.yakimova@vy-law.com