Владислав Владимиров

Образование
Икономика, Нов български университет,
Локален център – Пловдив

Кариера
Сътрудник в адвокатска кантора „Якимова и Владимирова”
(2002-2004)
Офис мениджър в адвокатска кантора „Якимова и Владимирова”
(от 2004)

Чужди езици
Руски и английски език

Контакти
info@vy-law.com