Мариана Якимова

Адвокат Якимова

Образование
Магистър по право, Юридически факултет, Софийски университет „Свети Климент Охридски” (1978)

Кариера
Стажант-съдия в Софийски градски съд
(1978-1979)
Юрисконсулт в СУ „Хидрострой”, Варна
(1979-1983)
Юрисконсулт в ДП „Складово експедиционна база”, София
(1983-1985)
Съдия в Софийски районен съд
(1985-1991)
Съдия в Софийски градски съд
(1991-1993)
Адвокат в Софийска адвокатска колегия
(от 1993)

Области на практика
Практика в областта на търговско, вещно, трудово, облигационно, семейно, наследствено, осигурително, трудово, административно, конкурентно право и правото на интелектуалната собственост

Вписана в Регистъра за представители по индустриална собственост под №344 и в Единния регистър на медиаторите под № 20090727004

Контакти
mariana.yakimova@vy-law.com